Zonnepanelen zie je bijna overal, waar de meeste huizen in Nederland van dakpannen zijn voorzien, zijn er nog tig van andere soorten dakbedekkingen waar je ook zonnepanelen op kan leggen. Sterker nog, voor bijna elke daktype is tegenwoordig wel een oplossing te bedenken. Lees u met ons mee?

Zonnepanelen op pannendaken

Pannendaken zijn het meest voorkomend en bieden goede mogelijkheden voor de installatie van zonnepanelen. Er zijn twee gangbare methoden voor het installeren van zonnepanelen op pannendaken:

  • Opdak-systeem van zonnepanelen

Dit omvat het bevestigen van de zonnepanelen met behulp van dakhaken die geklemd worden om de dakpannen en panlatten. Hierop worden vervolgends montagerails bevestigd waarop de panelen gelegd en geklemd worden. Deze methode vereist geen penetratie van het dakoppervlak, wat de integriteit van het dak behoudt. We werken hiervoor uitsluitend met gecertificeerde montagematerialen en plaatsen voldoende dakhaken zodat uw systeem windvast is conform de in Nederland geldende normen zoals vastgelegd in de woningwet.

  • In-dak systeem van zonnepanelen

Hierbij worden de zonnepanelen geïntegreerd in het dak door ze tussen de dakpannen te plaatsen. Dit creëert een naadloze en esthetisch aantrekkelijke installatie, maar het is een stuk kostbaarder mede omdat bij renovatie de opbouw van het dak in zijn geheel moet worden aangepast voor een goede koeling van de zonnepanelen om brandgevaar te voorkomen. Daarnaast is het niet in steen gebeiteld dat dezelfde maat zonnepanelen verkrijgbaar zullen blijven waardoor in de toekomst bij vervanging problemen kunnen ontstaan die flink in de papieren lopen. Bij Sunneroo kiezen we er voor om dit alleen in projectnieuwbouw onder supervisie van een goede aannemer uit te voeren omdat deze de professies van de dakdekker en ons als installateur goed samen moet laten komen.

Zonnepanelen op platte daken

Platte daken zijn een uitstekende locatie voor het installeren van zonnepanelen. Er zijn verschillende opties om zonnepanelen te plaatsen om platte daken. In alle gevallen plaatsen wij een gecertificeerde onderconstructie op een kleine hellingshoek waarbij de diverse onderdelen onderling gekoppeld worden en verzwaard met ballast. Voorafgaand aan de installatie voeren we een ballastberekening uit zodat onze installaties voldoen aan de geldende normen met betrekking tot windvastheid. Op deze onderconstructie worden de panelen geklemd met de juiste hellingshoek en afstand van elkaar om grote schaduwverliezen door onderlinge slagschaduw van paneel tot paneel te voorkomen. Afhankelijk van het beschikbare dakoppervlak en wensen kiezen we samen met onze klanten voor montage richting het zuiden of middels een zogeheten oost-west constructie waarbij telkens respectievelijk een rij panelen naar het oosten en het westen zal worden gericht.

Zonnepanelen op staaldaken

Trapeziumprofiel, Damwandplaten, Sandwichpanelen, Stalen golfplaten, Stalen dakpanplaten

Staaldaken bieden een solide basis voor het installeren van zonnepanelen. Om zonnepanelen op staaldaken te bevestigen gebruiken we stukken aluminium profiel welke direct op het staaldak worden bevestigd met smeltschroeven en waterdicht worden afgewerkt met een EPDM tape tussen het profiel en het dak. Op deze profielen klemmen we de panelen. Bij stalen daken welke niet geheel recht zijn zoals golfplaten en dakpanplaten plaatsen we nog een gegolfd stukje EPDM rubber onder de profielen om de speling tussen het dak en het profiel te minimaliseren.

Zonnepanelen op golfplaten daken

Golfplaten daken worden vaak gebruikt in industriële en agrarische omgevingen. Voor de installatie van zonnepanelen op golfplaten daken maken we gebruik van zogeheten golfclips welke onder de stokschroeven die het dakbeschot in gaan worden geklemd. Op deze golfclips bevestigen we de montagerails en uiteindelijk de zonnepanelen.

Zonnepanelen op schuine bitumen daken

Schuine bitumen daken zijn voor veel installateurs een uitdaging om zonnepanelen op te plaatsen maar bij Sunneroo hebben we capabele installateurs en een deugdelijke bevestigingsmethode voor de meeste schuin bitumen daken. Hierbij maken we onderscheid tussen koude daken (daken waarbij binnen enkele centimeters onder het dakleer houten platen in het dakbeschot zitten) en warme daken (daken waarbij een dikke laag isolatiemateriaal zit tussen het dakleer en het dakhout.). Bij koude daken schroeven wij onze onderconstructie vast aan het dakbeschot en werken dit afhankelijk van de situatie waterdicht af met een vloeibaar bitumen of branden we dit af met bitumen rozetten. In het geval van warme daken is het nog iets complexer omdat we met speciale extra sterke schroeven door de isolatie in het dakbeschot moeten komen. Dit is alleen realiseerbaar als we weten hoe dik de laag isolatiemateriaal tussen de dakbedekking en het dakbeschot is. Ook moeten we weten of het dakbeschot van hout of beton is. Deze schroeven worden vervolgens waterdicht afgewerkt met een metalen plaat en vloeibaar bitumen.

Gezien dit een stukje specialistischer en materiaaltechnisch kostbaarder is, dient u rekening te houden met een grotere investering dan bij montage op andere daktypen.

Zonnepanelen op zinken of overige metalen felsdaken

Felsdaken zijn daken waarop zonnepanelen gemonteerd kunnen worden met het juiste bevestigingsmateriaal. Vaak is het echter moeilijk om veilig te kunnen werken op dit daktype dus het is belangrijk om altijd vooraf in overleg te gaan over hoe dit veilig gerealiseerd kan worden. Met name voor ronde felsdaken en felsdaken met een hoge hellingshoek moeten we u teleurstellen omdat we de veiligheid van onze medewerkers niet op het spel willen zetten. Felsdaken met een lage hellingshoek en een recht vlak kunnen we echter wel voorzien van zonnepanelen. Hier bevestigen we dan op de felsen zogeheten felsklemmen waarop vervolgens de montageprofielen en zonnepanelen bevestigd worden.

Niet geschikte daktypen

Er zijn ook bepaalde daktypen waarbij wij er niet achter staan om zonnepanelen op te monteren. Zo plaatsen wij geen zonnepanelen op leien daken, ronde daken, rieten daken en schuine kunststof daken. Dit kan te maken hebben met lekkagerisico, brandgevaar (riet) of de bewerkelijkheid van de montage. Wij nemen geen risico’s met veiligheid en zonderen daarom rieten daken volledig uit. Bij de overige bewerkelijke daktypen is montage soms wel mogelijk door een gespecialiseerde dakdekker de onderconstructie waterdicht voor te laten bereiden. Vraag in zo’n geval rustig naar de mogelijkheden.

Staat van het dak

Ongeacht uw daktype is het van belang dat uw dak voor installatie van zonnepanelen in een goede staat is. Ligt uw dak reeds tientallen jaren in weer en wind? Heeft u om een andere reden twijfels over de staat van uw dak? Raadpleeg dan altijd een dakdekker en/of constructeur voorafgaand aan de installatie om hoge herstelkosten achteraf te voorkomen. Zonnepanelen liggen tientallen jaren op uw dak dus het is wel zo fijn als uw dak minstens net zo lang nog mee kan.

Zonnepanelen in het veld

Veldinstallaties kunnen een uitstekende oplossing zijn wanneer u geen geschikt dak heeft voor de installatie van zonnepanelen. Wanneer u een stuk grond onkruidvrij en egaal gefundeerd kunt voorbereiden kunnen we hier in principe hetzelfde te werk gaan als op een plat dak en komen de zonnepanelen niet meer dan 40 cm boven het maaiveld uit zodat u vaak (niet overal en altijd) vergunningsvrij kunt laten installeren. Ook plaatsen we wel eens zonneschansen waarbij meerdere panelen boven elkaar worden gemonteerd. Houd hierbij echter rekening met het feit dat u hiervoor een omgevingsvergunning dient aan te vragen bij uw gemeente omdat het systeem wat hoger boven het maaiveld uit zal steken.

Advies

Een goede installatie begint met goed advies en een goede voorbereiding. Doordat wij altijd ter plaatse komen kijken vooraleer een offerte uit te brengen kunnen wij vooraf met u de mogelijkheden en eventueel nodige voorbereidingen inventariseren. Twijfel niet om een offerte aan te vragen, we nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak met u in te plannen voor een adviesgesprek.