Is het slim om uw thuisbatterij in te zetten voor handel op de onbalansmarkt?

Als u bekend bent met dynamische energiecontracten, dan heeft u vast wel eens gehoord van 'day-ahead prijzen'. Deze prijzen worden bepaald op energiemarkten waar producenten hun energie aanbieden en leveranciers deze kopen, afhankelijk van vraag en aanbod. De prijzen zijn een dag voor de daadwerkelijke levering bekend. De prijs voor gas ligt dan voor de hele volgende dag vast en de prijs voor stroom wordt de dag van te voren vastgelegd maar verschilt per uur. Bijvoorbeeld, bij een overvloed aan zonne-energie zullen de prijzen laag zijn, terwijl ze hoog zijn bij schaarste.

Nieuwe mogelijkheden voor een lagere energierekening

Met traditionele energiecontracten profiteert u niet van deze prijsschommelingen. Echter, dynamische energiecontracten stellen u in staat om te besparen door in te spelen op deze fluctuaties. Zo kunt u besparen door uw grootverbruikers in huis vooral aan te zetten op de goedkoopste uren. Bovendien kunt u met een thuisbatterij die slim wordt aangestuurd de batterij vol laden op de goedkopere uren terwijl u de stroom verbruikt of terug verkoopt aan het net op de duurdere uren. Hierdoor gebruikt u altijd de goedkoopst mogelijke energie. Maar er is meer winst te behalen. Door een energiemanagement systeem en dynamisch energie contract te gebruiken dat gekoppeld kan worden aan de onbalansmarkten, kunt u uw batterij beschikbaar stellen om het energienet in balans te houden. Hierdoor hoeft dit minder gedaan te worden met het verstoken van fossiele brandstoffen en krijgt u hiervoor doorgaans fikse vergoedingen uitgekeerd voor het beschikbaar stellen van uw batterij.  

Wat Veroorzaakt Onbalans in het net?

Energieleveranciers baseren hun inkoop op voorspellingen van het energieverbruik van hun klanten op de day-ahead markt. Wanneer deze voorspellingen afwijken van de werkelijkheid, ontstaat er onbalans. Bijvoorbeeld, als uw elektrische auto kapot gaat en u tijdelijk minder energie verbruikt dan verwacht, blijft de door uw leverancier ingekochte energie ongebruikt. Dit leidt tot netcongestie. Andersom kan het zo maar zo zijn dat de zonkracht op bepaalde momenten hoger ligt dan voorspeld waardoor er een overvloed aan zonne-energie ontstaat. Ook een teveel aan energie leidt tot netcongestie.

De Onbalansmarkt als Oplossing

Op de onbalansmarkt kunnen energieleveranciers overtollige energie verkopen aan partijen die te weinig hebben ingekocht, waardoor het netwerk weer in balans komt. Als er echter een overschot aan energie is en niemand deze wil kopen, ontstaat een kans: de energie kan dan tegen negatieve prijzen worden aangeboden. Andersom kan schaarste op de onbalansmarkt er voor zorgen dat een kWh tijdelijk wel enkele euro’s waard kan worden.  Door uw thuisbatterij aan te laten sturen door een dynamische energiemaatschappij die u mee laat profiteren van de onbalanshandel kunt u als consument hier fors van meeprofiteren.

Het rendement van thuisbatterijen

Het rendement van een thuisbatterij is afhankelijk van het vermogen en de capaciteit ervan. Naast de winst die te behalen is op de onbalansmarkt, kunt u rekenen op een besparing van ongeveer €0,12 per kWh. Een batterij met een capaciteit van 10 kWh zou bijvoorbeeld op jaarbasis 3.900 kWh kunnen verhandelen, wat neerkomt op een besparing van €468 per jaar. Als u daar de winst van de onbalansmarkt bij optelt, heb je een terugverdientijd van ongeveer 9 jaar!

Sinds 2024 is het ook mogelijk om een BTW-teruggave te krijgen op de aanschaf van je thuisbatterij, waardoor je tot wel €2.495 van uw investering terugkrijgt en de terugverdientijd verkort naar 7 jaar.

Hoe Werkt een Thuisbatterij?

Een slimme thuisbatterij kan helpen bij het verminderen van netcongestie door overtollige energie op te slaan. Wanneer de vraag naar energie stijgt, kan de opgeslagen energie weer worden verkocht tegen hogere prijzen. Dit kan aanzienlijke winst opleveren, aangezien de prijzen op de onbalansmarkt sterk kunnen fluctueren.

Voorbeeld van Winstpotentieel

Uit een uitgebreid vergelijk tussen de voorspellende modellen van diverse aanbieders van onbalanshandel volgt een verwachte opbrengst van zo’n 1500 tot 2000 euro per jaar voor consumenten die een thuisbatterij beschikbaar stellen met een opslagcapaciteit van 20 kWh en een laad/ontlaadsnelheid van 10 kW per uur. De investering voor een dergelijke oplossing varieert afhankelijk van het gekozen model en de complexiteit van ong. 8.000,- tot 14.000 euro. Concreet betekent dit dat een slimme thuisbatterij  zich ongeveer halverwege zijn technische  levensduur van 15 jaar terug moet verdienen waarna u uiteindelijk uw investering dubbel heeft terug verdiend na 15 jaar.

Subsidies en Terugverdientijd

Sinds 2024 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om BTW terug te krijgen op de aanschaf van een thuisbatterij, wat de terugverdientijd heeft verkort tot gemiddeld 7 jaar. Dit maakt de investering nog aantrekkelijker.

De ontwikkeling van thuisbatterijen

In landen rondom de evenaar worden als sinds jaar en dag thuisbatterijen gecombineerd met zonnepanelen. Ook in veel Europese landen zijn thuisbatterijen al de norm. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Scandinavische landen lopen voorop in deze technologie. Hoewel de prijzen van de voor thuisbatterijen accucellen wellicht nog iets zullen dalen, spreken we over een volwassen technologie die op grote schaal geproduceerd en getest wordt. 

Bent u klaar om uw huis voor te bereiden op een slimmere toekomst? Vraag een offerte aan en we bekijken graag samen met u wat de beste oplossing is voor uw situatie.

Conclusie

Met een slimme thuisbatterij kunt u niet alleen profiteren van de fluctuaties op de dynamische energiemarkt, maar ook bijdragen aan een stabieler elektriciteitsnet. De investering betaalt zich terug door besparingen en winsten, zeker met de mogelijkheid om BTW vrij te investeren. Bent u klaar om de stap te zetten naar een duurzame en voordelige energietoekomst?