Salderen: de huidige situatie

In de snel evoluerende wereld van energie en duurzaamheid is salderen een term die steeds vaker de kop opsteekt. Maar wat is de huidige stand van zaken rondom salderen? Hoe beïnvloedt het onze energielandschappen en wat zijn de recente ontwikkelingen die onze aandacht verdienen? In deze blog werpen we een blik op de actuele situatie van salderen. 

Wanneer begint de vermindering van de salderingsregeling?

Hierbij brengen we je op de hoogte van de recente ontwikkelingen met betrekking tot de afbouw van de salderingsregeling. Sinds 2016 staat de discussie over het verminderen van deze regeling centraal. Half februari stemde de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel om de salderingsregeling af te bouwen. Ondanks acht jaar verstreken zijn, bevindt de Eerste Kamer zich momenteel nog in discussie over deze wetgeving.

In maart werden de eerste kritische vragen vanuit de Eerste Kamer naar demissionair Minister Jetten (Klimaat en Energie) gestuurd. Deze vragen zijn ruim twee maanden later beantwoord door demissionair Minister Jetten. Aan het begin van oktober zijn er extra vragen gesteld met betrekking tot het wetsvoorstel, waarvan de antwoorden tot op heden nog uitblijven. Naar verwachting volgt er rond half november een reactie, waarna de Eerste Kamer verder kan gaan met het besluitvormingsproces op basis van deze antwoorden.

Ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben gewaarschuwd dat er 16 maanden nodig zijn voor de invoering van dit wetsvoorstel. Als we deze tijdsperiode aanhouden, zou de eerste gelegenheid voor de afbouw van de salderingsregeling zich in 2026 kunnen voordoen. Dit zou eventueel betekenen dat er een jaar langer gebruik gemaakt kan worden van saldering. Het is echter belangrijk op te merken dat deze verlenging nog niet officieel is bevestigd door de regering.

Wat zijn de gevolgen voor het uitstellen van de afbouw van de salderingsregeling?

Indien de afbouw van de salderingsregeling wordt vertraagd, kan dit een gunstige invloed hebben op de terugverdientijd van zonnepanelen. Onder de huidige wetgeving fungeert een aanzienlijk deel van de Nederlandse markt het energienet als een soort batterij, wat leidt tot overbelasting van het stroomnet. Niettemin is het noodzakelijk om de energietransitie te bevorderen door het toevoegen van meer zonnepanelen. Dit zal echter het risico op verdere overbelasting van het stroomnet en het huidige systeem vergroten. Een mogelijke oplossing is over te schakelen naar een ander verbruiksprofiel, en binnenkort zullen we dit nader toelichten in een komende nieuwsbrief. Bovendien is het essentieel om voorbereid te zijn op de afbouw van de salderingsregeling en de nodige aanpassingen aan de installaties te doen.

Wanneer de afbouw van de salderingsregeling van kracht wordt, betekent dit niet dat bepaalde doelgroepen niet meer in aanmerking komen voor subsidie voor zonnepanelen. Demissionair Minister Jetten heeft namelijk 100 miljoen euro gereserveerd om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.

Ondanks de afbouw blijft het investeren in zonnepanelen aantrekkelijk, aangezien een minimale terugverdientijd van 7 jaar is vastgelegd in het wetsvoorstel voor de afbouw. Momenteel is de terugverdientijd zelfs nog korter, variërend van 3 tot 5 jaar, mede door de huidige energieprijzen in combinatie met de gunstige prijzen voor installaties.