Mogelijkheid om btw terug te vragen op een thuisbatterij

Consumenten die een thuisbatterij aanschaffen, of dit nu met of zonder zonnepanelen is, hebben de mogelijkheid om de btw die op de batterij rust terug te vragen bij de Belastingdienst. “Dit is fantastisch nieuws en voelt aan als een vorm van subsidie," merkt Romano Hagen op.

Verlaagde terugverdientijd
Met de mogelijkheid om de btw op thuisbatterijen terug te vragen, betreedt de energietransitie een nieuwe fase. De terugverdientijd van een thuisbatterij wordt door deze btw-teruggave teruggebracht tot 7 tot 8 jaar, waardoor energieopslag voor consumenten een aantrekkelijke investering wordt. Dit wordt haast ervaren als een vorm van subsidie, vooral gezien de wetenschap dat de prijzen van thuisbatterijen in de afgelopen jaren zijn gedaald door schaalvergroting in de industrie.

Dynamisch energiecontract
Om de btw op een thuisbatterij terug te vragen, is het essentieel om deze te combineren met een dynamisch energiecontract en actieve deelname aan de energiemarkt.

Een dynamisch energiecontract biedt thuisbatterijeigenaren de mogelijkheid om te handelen op de energiemarkt. Door deze handelsactiviteiten beschouwt de Belastingdienst de consument als een btw-ondernemer, wat een noodzakelijke voorwaarde is om de btw op de thuisbatterij terug te kunnen vragen. Alleen wanneer er regelmatig in energie wordt gehandeld met de batterij, kan de btw op de aanschafprijs worden teruggevorderd. Na het aanschafjaar moet de consument in beginsel jaarlijks btw afdragen, omdat er energie wordt ingekocht en verkocht. De toepassing van de Kleine Ondernemersregeling (KOR), vergelijkbaar met het verleden met zonnepanelen, maakt echter dat de consument in de jaren na de aanschaf van de batterij geen btw hoeft af te dragen.

In- en verkopen
Het is cruciaal om te benadrukken dat volgens de Belastingwet het actief handelen in energie een essentiële voorwaarde is om de btw op een thuisbatterij terug te kunnen vragen. In Nederland wordt men beschouwd als btw-ondernemer wanneer er regelmatig diensten worden verleend waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. Het in- en verkopen van energie op de energiemarkt via een combinatie van een thuisbatterij en een dynamisch energiecontract valt onder deze diensten.

Afhankelijk van leveranciers
Voor consumenten wordt dit handelen op de energiemarkt volledig geautomatiseerd dankzij slimme software die bij de thuisbatterij wordt geleverd. Deze software laadt de batterij wanneer de energieprijs laag is en verkoopt de energie wanneer de prijs hoog is.

Bezit u al zonnepanelen?
Installateurs dienen de btw-teruggave voor hun klanten vóór de aanschaf van de thuisbatterij te regelen, aangezien niet alle merken momenteel de mogelijkheid bieden om te handelen op de energiemarkt. Deze functionaliteit kan variëren per fabrikant en leverancier. Het afstemmen met de Belastingdienst over hoe de batterijsoftware werkt, per merk, is essentieel om aan te tonen dat er daadwerkelijk in energie wordt gehandeld.

Btw-test
Daarnaast kunnen veel zonnepaneelbezitters die in het verleden btw hebben teruggevraagd bij de aanschaf van hun zonnepaneelinstallatie ook de btw op een thuisbatterij terugkrijgen. Er zijn echter enkele voorafgaande regelingen nodig. Installateurs en consumenten moeten daarom vóór de installatie van de thuisbatterij contact opnemen met Sunneroo. Het Sunneroo-team heeft diverse oplossingen in kaart gebracht en werkt aan een btw-test waarmee installateurs en consumenten kunnen controleren of de btw kan worden teruggevraagd. Het is van cruciaal belang om dit vooraf te verifiëren en te organiseren om teleurstelling achteraf te voorkomen. Naar schatting zal meer dan 85 procent, en mogelijk zelfs 90 procent, van de particulieren die een thuisbatterij aanschaffen, in aanmerking komen voor btw-teruggave.