Goed nieuws voor de sector: ontdek de positieve ontwikkelingen.

Geweldig nieuws voor de sector! Ontdek hier de positieve ontwikkelingen die impact hebben op de branche en waarom het de toekomst zal verlichten. 

Zonnepanelen blijven een rendabele investering.

Techniek Nederland dringt aan op spoedige helderheid over het salderen. De organisatie benadrukt dat zelfs zonder de salderingsregeling investeren in zonnepanelen aantrekkelijk blijft. Momenteel is de terugverdientijd van zonnepanelen nog steeds binnen 7 jaar. Techniek Nederland geeft aan dat na een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling de terugverdientijd met 1 tot 2 jaar kan toenemen. Ondanks deze verlenging benadrukt de voorzitter, Doekle Terpstra, dat gezien de lange levensduur van zonnepanelen er nog voldoende tijd is om te profiteren van lagere energiekosten. Terpstra roept de politiek in Den Haag op om voor de komende verkiezingen duidelijkheid te verschaffen over de afbouw van de salderingsregeling.

Verhoogde hypotheekmogelijkheden voor huiseigenaren die zonnepanelen aanschaffen.

Vanaf 1 januari 2024 krijgen huishoudens meer financiële ruimte om een energiezuinige woning te kopen en hun eigen huis te verduurzamen, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat ze tot 50.000 euro extra kunnen lenen. Het Nibud adviseert het kabinet jaarlijks over de leennormen voor hypothecair krediet. Bij het opstellen van het jaarlijkse leennormenadvies houdt het instituut rekening met de maximale hypotheeklasten voor huishoudens, zodat ze financieel stabiel blijven. Gezien de verwachte stijging van de lonen met 5,2 procent in 2024, wordt de maximale leenruimte voor bijna alle huishoudens volgend jaar verhoogd.

Materialen zonnepanelen meer dan 30% gunstiger dan gedacht.

De ecologische impact van de materialen in zonnepanelen blijkt tot wel bijna 35 procent lager te liggen dan voorheen werd aangenomen. Deze bevinding komt naar voren uit recente berekeningen voor de Nationale Milieudatabase, die zijn uitgevoerd op verzoek van Holland Solar. De Nationale Milieudatabase registreert de milieubelasting van bouwmaterialen en drukt deze uit in een MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)-score. De basis voor deze milieudatabase wordt gevormd door de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken, ook wel bekend als de 'Bepalingsmethode'. Deze gestandaardiseerde meetmethode is in Nederland verplicht bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwe kantoorgebouwen groter dan 100 vierkante meter en voor nieuwbouwwoningen.