De impact van terugleverkosten op de terugverdientijd van zonnepanelen

Na van de Bron komt nu ook Budget Energie met hogere vaste kosten voor zonnepanelenbezitters. Steeds meer energiemaatschappijen rekenen extra kosten voor terugleverende zonnepanelenbezitters, wat doet dat eigenlijk met het rendement van zonnepanelen? Dat is een vraag die veel zonnepanelenbezitters en aanstaande zonnepanelenbezitters bezigt. Nu zijn er momenteel natuurlijk voldoende energiecontracten af te sluiten waarbij de energiemaatschappij geen terugleverkosten in rekening brengt maar mochten meer energiemaatschappijen volgen, is het wel belangrijk om het hogere vastrecht mee te nemen in het investeringsplaatje.

Wat houden deze terugleverkosten in?

Doordat via de huidige salderingsregeling energiebedrijven wettelijk zijn verplicht om teruggeleverde zonnestroom tegen hetzelfde tarief in te kopen als dat zij de stroom verkopen aan hun klanten en inmiddels het gros van de Nederlanders een set zonnepanelen op zijn of haar dak heeft liggen, lijden energiemaatschappijen verlies op de zonnepanelenbezitters. Dit komt door het feit dat zonnepanelenbezitters vaak energie terugverkopen aan de energiemaatschappij op momenten dat de stroomprijs erg laag is en deze energie tegen hetzelfde tarief volgens de wet weer afnemen op momenten dat de energiemaatschappij deze stroom relatief duur moet inkopen. Deze onbalans zorgt voor kosten voor energiemaatschappijen die ze graag weer terug willen verdienen.

Nu de afbouw van de salderingsregeling op losse schroeven staat na de monsterwinst van BBB in de eerste kamer verkiezingen gaan sommige energiemaatschappijen op zoek naar manieren om winstgevend te blijven ook in het geval de salderingsregeling voor lange termijn zal blijven bestaan. Hiervoor is dus recent Budget Energie gaan zoeken naar een legale manier om dit in zijn prijs te verdisconteren zonder daarbij af te wijken van de wetgeving rondom de salderingsregeling. Hierbij zijn zij gekomen op het rekenen van extra jaarlijkse kosten afhankelijk van de hoeveelheid teruggeleverde energie op jaarbasis. In onderstaande tabel treft u een overzicht met deze kosten. In de praktijk zal de gemiddelde zonnepanelenbezitter ongeveer 360,- euro per jaar meer vaste kosten gaan betalen dan voorheen.

Wat betekent dit voor de verdiensten en terugverdientijd van uw zonnepanelensysteem?

Gelukkig blijven zonnepanelen ook voor klanten van Budget Energie een rendabele investering. Wanneer u een gemiddeld systeem aanschaft met een jaaropbrengst van 4200 kWh en een investering van 5.300,- euro, verdient u deze binnen een jaar of 5 volledig terug. De opbrengst in euro’s is welliswaar 360,- euro per jaar lager door deze extra kosten maar levert u nog steeds een besparing van zo’n 1152,- euro per jaar op. Desondanks adviseren wij klanten van van de Bron en Budget Energie om zolang het kan de terugleverkosten te ontwijken door over te stappen op een andere energiemaatschappij want zeg nu eerlijk, die 360,- euro per jaar zijn met een simpele overstap toch snel verdiend.